Skip to product information
1 of 5

Vårbutikk

Løvfall skulptur, Pink tilted granite

Løvfall skulptur, Pink tilted granite

Regular price 11.550,00 NOK
Regular price Sale price 11.550,00 NOK
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Fra Norske www.loevfall.com  

Anders Pfeffer Gjengedal, utforsker objekter i stein og tre som kommuniserer med hverandre og betrakteren. Utrykk varierer ut fra plassering.
 
Håndskåret skulptur av Drammensgranitt. 

Drammensgranitten ble dannet for omkring ca. 280 millioner år siden, tidlig i permtiden, på et tidspunkt da det var stor vulkansk virksomhet i overflaten av det som nå kalles Oslofeltet. Den er en magmatisk. Smeltebergarter er dannet under jordoverflaten.
Drammensgranitten er rødlig på farge på grunn av dominerende, rødlige korn av kalifeltspat. Den er forholdsvis grovkornet, kvartsrik og består hovedsakelig av kalifeltspat (rød), plagioklas (hvit), kvarts (grå) og biotitt (sort glimmer). Bergarten har enkelte steder druserom som fører en del sjeldne mineraler.

Skulpturen er ikke overflatebehandlet eller polert. 

Den unike skulpturen er ikke mva pliktig, men pris inkluderer 5% Kunstneravgift

11000+5%=11550,-

Tung så sendes ikke pr post, men kan levere på østlandet eller gjerne hentes hos oss :)

View full details